GARANTIKRAFT ER NÅ VINNEREN!

Nå er tiden inne for å sikre seg mot høye kraftpriser.

Våre kunder som har GarantiKraft(GK) kan slappe av med visshet om at maksprisen på kraftleveranse ikke skal overstige 43,5 øre/kWh (fram til sommeren 2017). Prognosert spotpris ut til kunde for vinteren ligger 10-15 øre/kWh over makspris GK.

Til forskjell på Fastpris vil du ved å ha GK følge kraftprisen nedover hvis spotprisen skulle gå under makspris.For nye og gamle kunder, som ønsker å sikre seg mot høye vinterpriser, har vi et begrenset volum med GK med makspris 43,5 øre/kWh.

Her gjelder «først til mølla» prinsippet!

Graf_1