FosenKraft

FosenKraft AS er morselskapet i konsernet

I tillegg til energidistribusjon har selskapet aktivitet innen kraftmarked, kraftproduksjon, fjernvarme og IKT.
Konsernet består av Fosenkraft Energi AS, Fosenkraft Installasjon AS, Fosenkraft Eiendom AS og Fosen Nett AS.
Konsernet har sine kontorer i Botngård i Bjugn kommune.

 Historien til FosenKraft startet for 75 år siden, da under navnet Fosen kommunale Kraftlag (FKK).

FKK ble stiftet i 1939 med kommunene Ørland, Stjørna, Jøssund og Nes som eiere. Teksdal kraftstasjon ble driftsatt i 1941 og utvidet i 1948. Kraften gikk hovedsakelig med til drift av sildoljefabrikk, men også gårdsbruk og private hjem fikk etter hvert tilgang på elektrisk kraft til motorer og lyspærer.
Forbruket økte jevnt og trutt og da var det på høy tid at nettet ble tilknyttet resten av Trøndelag i 1952. FKK gikk da over fra å være selvforsynt med kraft til å være et distribusjonsverk.

 I 2001 ble FKK omgjort til aksjeselskap og nytt navn ble da FosenKraft AS.