IKT

– Bygger og drifter egne og eksterne datanett – servere, arbeidsstasjoner, nettverk, sikkerhet etc.

– Har bygd og bygger kommunikasjonsnett i Bjugn, Ørland og Rissa. Nettet er bygd som radiobasert samband og fiber.

– Samarbeider med Rissa Kraftlag og TrønderEnergi om utbygging og drifting av nett.

– Leverer samband til kommuner, bedrifter, tjenesteleverandører for bredbånd, mediabedrifter (eks. aviser) og til helsesektoren.

– FosenKraft har personell innen IKT-tjenester med god kompetanse som til en hver tid oppdateres innen fagfeltet.