Årsregnskap

Årsregnskapet for 2012 er nå ferdig, og du kan se det her:

Årsrapport 2012