Samfunn

Sponsing

FosenKraft er en selvfølgelig bidragsyter til lag, individuelle utøvere, foreninger og arrangement lokalt. Barne- og ungdomsaktivitet er prioritert, og konsernet delte i 2016 ut i overkant av kr 400.000,- til forskjellige formål.
Kun sponsing som gir oss profilering/reklameverdi vil bli tatt i betraktning.
I løpet av året har vi mange henvendelser om sponsing, vi har derfor 3 datoer for behandling av søknader og svar på henvendelser vil bli sendt til alle som har søkt om midler innen 14. dager etter søknadsfrist er utgått.
Årlige søknadsfrister:
1. februar
1. juni
1.oktober
Vi gjør oppmerksom på at søknader til FosenKraft Installasjon og FosenKraft vil bli behandlet samlet.

Blant noen mottakerne av sponsormidler er:

  • Austrått SK – sykkel
  • FK Fosen – fotball
  • Stjørna Teaterlag
  • Ørland Ballklubb
  • Bjugn IL skigruppa – løypemaskin
  • Ørland Kulturfestival
  • Bjugn Bygdatun
  • Ørland Bluesfestival
  • Bjugn Håndballklubb

I tillegg sponser vi kor, korps, teaterlag, konserter, elevbedrifter og spesifikke arrangement.

 

Sponsorsøknad

 

Samfunnsregnskap

Fordeling av verdiskapningen* i konsernet FosenKraft (2009):

Ansatte 24,4 mill kr 44%
Eierne (rente på ansv.lån) 4,8 mill kr 9%
Eiere (utbytte) 5,2 mill kr 9%
Stat og kommune (skatt og avgift) 18,2 mill kr 33%
Selskapet FosenKraft 2,9 mill kr 5%
Totalt 55,5 mill kr

* Salgsinntekter minus produksjonskostnader

 

Utbetaling til eierkommunene de 10 siste år:

Bjugn 45,1 mill. kr
Ørland 45,1 mill. kr
Rissa 22,6 mill. kr
Totalt 112,8 mill. kr

 

Fordeling av skatt og avgift mellom kommuner og stat (2009):

Bjugn 6.6 mill. kr 36%
Ørland 2,2 mill. kr 12%
Rissa 0,9 mill. kr 5%
Staten 8,3 mill. kr 46%
Andre 0,2 mill. kr 1%
Totalt 18,2 mill. kr