Spørsmål og svar

» Hvor lang oppsigelsestid er det på de forskjellige kraftprodukter?

GarantiKraft pris og Innkjøpspris kan sies opp med 3 ukers varsel.
Fastprisavtaler er gjensidig bindende fram til avtaletidspunkt.
Avtalen skal underskrives av både kjøper og selger.

» Hvor ofte får vi regning fra FosenKraft?

Regning mottar du 12 ganger årlig.
Ca. forfallsdatoer er 25. hver måned.

» Hvordan forholder jeg meg hvis jeg ønsker betalingsutsettelse?

Hvis du har problemer med å betale deler eller hele strømregningen for en termin, må du ta kontakt med oss på
telefon 72 52 04 20 i god tid før forfall. Etter forfall påløper purregebyr, renter og evt. salær til inkassobyrå.

» Hva er forbruksavgiften for 2014?

Forbruksavgiften for 2014 er 12,39 øre/kWh eks. mva.

» Elsertifikat

Elsertifikat er en støtteordning for utbygging av fornybar energi og ble innført 01.01.2012. Kundene finansierer ordningen ved at elsertifikatkostnaden legge inn i kraftprisen. Andel elsertifikat kraftleverandørene må kjøpe øker fram til 2024 og avtar igjen fram til ordningen avslutte i 2035. Dvs. elsertifikatkostnadene vil øke fram til 2024. Les mer: NVE-Elsertifikat