Spotpris

Utgangspunktet for strømprisene er innkjøpsprisen på strømbørsen. Det er den prisen vi og alle andre strømleverandører må betale for strømmen. I tillegg kommer ulike påslag, avhengig av hvilken strømleverandør og strømavtale du har. Strømprisen varierer også noe mellom de ulike landsdelene.

Kilde: Nord Pool Spot – Den nordiske kraftbørsen.

Prisutvikling Spotpris

Prisene er uten påslag, elsertifikat og evt. fastbeløp. Alle priser er med merverdiavgift.