• Garantikraft

  Garantikraft er Fosenkrafts standardprodukt. Du nyter godt av lave priser når spotpris er lav og har i tillegg en forutsigbarhet ved høye priser i markedet.

  Les mer »

  Product type: Annen prismodell

 • Markedskraft

  Vår innkjøpspris med påslag 5,75 øre/kWh inkl elsertifikat. Alle priser inkludert 25% mva.

  Les mer »

  Product type: Innkjøpspris

 • Fastkraft

  er en bindende avtale inngås om fast pris for en tidsperiode. Da er du sikret mot svingningene i strømprisen i den aktuelle perioden.

  Les mer »

  Product type: Fastpris