Produksjon

FosenKraft produserer årlig 13 mill. kWh fornybar vannkraft i Teksdal Kraftstasjon og til sammen  6 mill. kWh fjernvarme fra anleggene i Botngård og Brekstad.

Aktiviteten er organisert i en produksjonsavdeling med 1,5 årsverk.