Fjernvarme Botngård

Fjernvarme_botngaard

Ideen med utbygging av fjernvarme i Botngård kom som initiativ fra Bjugn kommune i forbindelse med utbygging av Fosen videregående skole. Fjærnvarmeanlegget er nå i drift å leverer varme til de fleste offentlige bygg i Botngård sentrum og i tillegg en del private enheter.

Fjernvarmeanlegget er basert på en varmepumpe. Varmepumpen henter varme fra fjæra hvor det er gravd ned ca 20 km plastrør. I plastrørene sirkulerer det en veske – blanding av glykol og vann – som opptar varme fra fjæra. I varmepumpen heves temperaturen til ca 60-70 grader.

Det spesielle ved fjernvarmeanlegget i Botngård er at i perioden september – april, benyttes den «kalde» siden av varme pumpen til å legge is i den nye Fosenhallen.

Kulde-produksjon er et biprodukt av varmeproduksjon. Når det er stabile vinterforhold og det er behov for oppvarming, vil isproduksjon i Fosenhallen være forbundet med marginale kostnader