Teksdal Kraftstasjon

Kraftproduksjon

FosenKraft (Fosen komm kraftlag før 2001) har drevet med kraftproduksjon i Teksdal siden 1941. Årlig produseres det gjennomsnittlig 12 GWh, som tilvarer strøm til ca 700 husstander. Turbiner og generatorer ble fornyet i 2012 etter 70 års drift. Det er forventet en produksjons-økning på 8% med nytt utstyr.Vannveien til Teksdal Kraftstasjon består av 4 magasin; Laugen, Hildremsvann, Gjølgavann og Teksdalsvann som er tappemagasinet. Fra dam Teksdalsvann er det sprengt tunell til kraftstasjonen og fallhøyden er 38 m. Totalt nedbørsareal er 105 km2 og leverer gjennomsnittlig 5,3 m3/s.

Fakta Teksdal Kraftstasjon

Regulerte magasiner       Regulert høyde     Magasin    
Gjølgavatnet 3,5m 18,5 mill. m3
Teksdalsvatnet 3,0m 11,0 mill. m3
Hildremsvatnet 3,5m 3,5 mill. m3
Laugen 4,5m 4,0 mill. m3

Fallhøyde fra inntaksdam (Teksdalsvatnet) til kraftstasjon: 38 m. Utrustning: 2 generatorer med maks. produksjon på 60000 kWh/døgn. Maks vannføring pr. generator: 4200 liter/sek. Årlig middelproduksjon: 13 mill. kWh med nytt utstyr